Opšti uslovi prodaje

Opšti uslovi prodaje – Iwa centar – smeštaj – apartmani – Vrnjačka Banja – wellness

 

• Cene su iskazane po apartmanu / sobi (dnevni najam)
• Boravišna taksa nije uračunata u cenu smeštaja.
• Boravišna taksa za odrasle, preko 15 god., iznosi 120,00 RSD.
• Boravišna taksa za decu od 7 do 15 god. iznosi 60,00 RSD.
• Deca do 7 godina, ne plaćaju boravišnu taksu.
• Roditelj je dužan da popuni „Izjavu“ gde će upisati potrebne podatke o detetu.
• Za garantovanu rezervaciju gost je dužan da uplati avans 100% vrednosti rezervacije.
• Odobrena agencijska provizija 10%, za grupe (preko 20 osoba) provizija iznosi 15%.


OTKAZIVANJE REZERVACIJE – NAKNADA ŠTETE

1. Naknada štete u slučaju skraćenja boravka u toku realizacije
– Boravak skraćen za 3 dana i više 100% od ukupne vrednosti nerealizovane usluge.
– Boravak skraćen za 1-2 dana 70% od ukupne vrednosti nerealizovane usluge.
– Nepojavljivanje po izvršenoj rezervaciji 100% od ukupne vrednosti rezervacije.
– Otkazivanje po izvršenoj rezervaciji 100% od ukupne vrednosti rezervacije.

2. Naknada štete u slučaju otkazivanja grupe
Otkaz najavljene i potvrđene grupe mora biti dostavljen u pisanoj formi. Pod grupom se podrazumeva celina od 10 ili više osoba koje organizovano borave i koriste usluge. Potvrđena grupa je ona koja je na osnovu predračuna uplatila određeni avans a po dogovoru korisnika i pružaoca usluga.


USLOVI:

– bez nadoknade štete ukoliko korisnik otkaže grupu minimum 30 dana pre dolaska
– za otkazivanje grupe u periodu kraćem od 30 dana, davalac usluga ima pravo da korisniku na ime naknade štete naplati 50% od ukupne vrednosti ugovorenog posla